Stichting WOODAN | WOODAN Foundation

Wat is WOODAN

De afgelopen decennia is een enorme hoeveelheid informatie verzameld over archeologisch hout. De noodzaak van een platform, waar deze gegevens centraal ontsloten kunnen worden, wordt al enige jaren benadrukt (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstuk 9 (versie 1.0), 7). Het doel van WOODAN is om praktische invulling te geven aan deze vraag. De opzet is het ontwikkelen van een (inter)nationale houtdatabase, die online te raadplegen valt. In deze database kunnen alle relevante (vindplaats gerelateerde) gegevens worden opgenomen.

Eerder werden al diverse pogingen ondernomen een dergelijke database operationeel te krijgen (zie Voorgaande projecten), maar deze hebben nog niet geresulteerd in een toegankelijk, werkend systeem. Een initiatief van de RCE, waarbij een Synthetiserend Archeologisch Onderzoek wordt verricht aan houten gebruiksvoorwerpen uit Nederland, vormt een directe aanleiding om de realisatie van een dergelijke database te versnellen.

Het Bestuur

Silke Lange (voorzitter)
Stephan Nicolaij (secretaris)
Jelte van der Laan (penningmeester)

Jelte van der Laan

Silke Lange

Jelte van der Laan

Stephan Nicolaij

Jelte van der Laan

Jelte van der Laan

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Visie en doelstellingen

Een nationale database is voor toekomstig archeologisch onderzoek naar houten objecten uit Nederland een onmisbaar werktuig. In de eerste plaats is een database noodzakelijk om de enorme hoeveelheid data, die sinds de implementatie van het Verdrag van Malta en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is ontstaan, op een overzichtelijke wijze te kunnen ordenen en categoriseren. In de tweede plaats is de database noodzakelijk om de gegevens systematisch te kunnen verwerken, zodat ze geanalyseerd kunnen worden voor het uitvoeren van (supra)regionale onderzoeken naar houtgebruik in (pré)historisch Nederland.

Door het ontwikkelen van de houtdatabase kunnen reeds gedocumenteerde gegevens op systematische wijze worden verwerkt en geanalyseerd en kunnen nieuwe gegevens volgens een standaard methode worden gedocumenteerd. Door de mogelijkheid om op basis van de database (supra)regionale onderzoeken te vereenvoudigen, kan het houtonderzoek in Nederland naar een hoger niveau getild worden. De database kan een sturende rol vervullen in het verwoorden van nieuwe onderzoeksthema’s in de Nederlandse onderzoeksagenda"s.

De belangrijkste doelstelling van het hier geïnitieerde project is het ontwikkelen van een database, waarin het archeologische hout centraal ontsloten wordt door middel van een online website. Het systeem moet een gebruiksvriendelijke tool vormen voor (in eerste instantie) Nederlandse houtspecialisten. Daarnaast moet het systeem voorzien in een standaard format waarin houtonderzoek kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt de mogelijkheid ingebouwd om gegevens tijdens het uitvoeren van het materiaalonderzoek in te voeren en te analyseren, terwijl de resultaten na afronding van het onderzoek openbaar toegankelijk kunnen worden gesteld voor collegae.

Activiteiten

De Stichting heeft de opzet en het bijewerken van de online database als het voornaamste doel. Hieruit volgen echter verschillende andere activiteiten, zoals onder andere:

  1. Presentatie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  2. Presentatie tijdens het Historical Wood Utilization Congress
  3. Bijdragen aan publicatie Uit het Juiste hout gesneden

Documentatie

Statuten

Financieel Jaarverslag

Contact

Stiching WOODAN
Nieuwe Blekerstraat 47
9718EE Groningen
Tel. 06 13 74 5555
Mail: info@woodan.nl
KVK-nummer: 72422122
RSIN-nummer: 859105684
IBAN: NL37 ABNA 0831 1592 35
www.woodan.nl


Copyright © 2022 · All Rights Reserved. Gebruikers gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden